אנשי קשר

Online Support

Impressum

SMTech Online Ltd.

12, Kennedy Business Centre, 2nd Floor

1087, Nicosia, קפריסין

מספר רישום מע"מ (VAT) CY10325552Q

International Support

support@spicymatch.com

Accounts & Payments

payments@spicymatch.com

Events & Parties

events@spicymatch.com

Travel & Vacations

travel@spicymatch.com

General Information

info@spicymatch.com

Press & Marketing

marketing@spicymatch.com

Affiliates Inquiries

affiliates@spicymatch.com

Loyalty Program Inquiries

loyalty@spicymatch.com

תמיכה ב WhatsApp (הודעות בלבד)

תנאי שימוש